Оформление входных групп
Вывески и объемные буквы

Od tablicy do grup wejściowych

Projektujemy, produkujemy, instalujemy i obsługujemy.

Wskaźniki reklamowe są skierowane, przede wszystkim, na określenie położenia promowanego obiektu i znajdują się w bezpośredniej bliskości od niego. Do nich należą szyldy, witryny, tablice reklamowe, potykacze reklamowe, wskaźniki drogowe, transparenty. Taka zewnętrzna reklama jest integralną częścią systemu nawigacji i jaskrawym nośnikiem firmowego stylu zleceniodawcy.

Konstrukcje, służące do tworzenia wizerunku – stylowe nośniki reklamy, projektowane są po to, żeby podkreślić status i przyciągnąć szczególną uwagę do instytucji czy marki. Są to kasetony reklamowe, litery przestrzenne, totemy, instalacje dachowe, neonowe, szyldy dynamiczne i tak dalej.

Standardowe media-nośniki. Są to konstrukcje, najczęściej stosowane  do zorganizowania promocji na dużym terenie. Należą tutaj billboardy, świetlne kasetony reklamowe, trivisiony, scrolle, back-lighty, banery reklamowe, brandmauery. Takie konstrukcje mogą być stosowane do częstej zmiany wątku, zarówno jak do przedstawiania obrazu w ciągu dłuższego czasu.

Reklama wewnętrzna. Zazwyczaj jest traktowana jako osobna odmiana reklamy, chociaż materiały i produkcja są podobne. Nawet szyld można powiesić przy wejściu do pomieszczenia i bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Rożnica będzie tylko w tym, że na taką reklamę nie będą oddziaływać czynniki naturalne, zaś jej percepcja odbywa się z bliższej odległości. Tutaj są zaliczane także  stoiska, systemy nawigacji, materiały POS, logotypy wewnętrzne, czyli wszystko co da się zakwalifikować do nośników informacyjnych, stosowanych wewnątrz pomieszczenia.